PIR a AGR

Postizometrická relaxácia (PIR)- Je metóda, ktorá sa používa na uvoľnenie a relaxáciu svalov v ktorých je vysoké napätia, stuhnutosť,  bolesť a obmedzený rozsah pohybu v kĺboch. Predvádza sa v spolupráci s fyzioterapeutom, ktorý vedie klienta v pohybe, dýchaní a pohľade oči a zároveň svojou rukou kladie na bolestivý sval odpor. Táto metóda je jeden s vhodných prostriedkov na odstránenie funkčných porúch pohybovej sústavy.

Antigravitačná relaxácia (AGR)- Je metóda, ktorá vychádza s PIR.  Dodržuje rovnaké zásady, ako PIR, na uvoľnenie stuhnutých bolestivých svalov, ale bez pomoci fyzioterapeuta. Klient je poučený a správnosti prevedenie cvikov, ktorých následne cvičí v domácom prostredí. Terapeutov odpor zastupuje zemská gravitácia.