Škola chrbta

Škola Chrbta pre každého 

Až do 90-tych rokov minulého storočia neexistovala žiadna ucelená koncepcia preventívnych opatrení, ktoré by zabránilo funkčným ťažkostiam chrbtice. V tom čase sa v anglických krajinách sformovalo hnutie „backschool“, ktoré predstavovalo názory o vzniku ťažkostí s chrbticou a spôsob ich zvládnutia : ako ležať, vstávať z postele, sedieť, správne sa zdvíhať. Cieľom vyšetrenia je nájsť rušivé patologické faktory, redukovať ich, až úplné eliminovať, aby sa dosiahol fyziologický a ekonomický pohyb.

Dôležité je si uvedomiť, že v reťazci príčin a následkov bolesti je chrbtica až na konci. Najprv je prítomná porucha funkcie pohybového aparátu. Preto je dôležité už v detskom veku vychovávať deti k správnym pohybovým návykom, správnemu stereotypu dýchania, správnemu držaniu tela, systematickému cvičeniu zameranému na vyváženie svalovej nerovnováhy. Nezanedbateľná je aj výchova k správnym stravovacím návykom a psychickému uvoľneniu. Týmto sa dá zabrániť vzniku bolesti chrbta a vertebrogenným ťažkostiam v dospelom veku (Gúth a kol., 2004).

Zásady prevencie chybného držania tela

Pri prevencií chybného držania tela je dobré sa riadiť aj týmito zásadami:

  1. statický, dlhodobý nemenný postoj je škodlivý (preťažuje svaly, ligamentá, zhoršuje cirkuláciu, znižuje vhodný prísun proprioreceptívnych stimulov),
  2. pri sedení treba používať vhodne tvarované sedacie plochy a opory pre vzpriamený sed,
  3. pri dlhšom sedení a státí je vhodné robiť rytmické zmeny polohy,
  4. je nutné dbať na udržovanie správneho zakrivenia chrbtice v sede a stoji podvedomou činnosťou príslušných riadiacich štruktúr,
  5. kompenzovať dlhšie sedenie alebo státie naťahovacími cvikmi,
  6. pri pohybe proti odporu treba dbať na to, aby smer sily prechádzal čo najbližšie k osi tela,
  7. chrbticu musíme chrániť, odľahčiť silou svalov dolných končatín, aby nedošlo k traumatizácií,
  8. platí zásada správneho držania tela: ekonomika pri flexibilnej stabilite (Kolenčíková, 2000).